Chi tiết tin

Thủ Đức: Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019

        Sáng 28/3/2019, tại Hội trường Khối vận quận Thủ Đức, Hội LHPN quận tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đối tượng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN quận; Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN 12 phường; Hội Phụ nữ 02 chợ; Hội Phụ nữ Công an, tổ trưởng, tổ phó Phụ nữ chưa là đảng viên và các Chi Hội Phụ nữ đặc thù trên địa bàn quận.
         Tại hội nghị, cô Lê Thanh Nga – nguyên giảng viên chính Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết và Chỉ thị số 05-CT/TW tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống của người dân.
        Tại Hội nghị, Hội LHPN quận tiếp tục phát động hội viên tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình đồng hành cùng Phụ nữ biên cương.
Tuyết Nhung
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan