Chi tiết tin

Thành Hội: Triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

        “Thực hiện cải tiến đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động Hội; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ; thu hút phụ nữ tham gia hoạt động và tổ chức Hội bằng nhiều hình thức với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; kiện toàn, củng cố hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp, đẩy mạnh phân cấp cho các cấp Hội; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; đa dạng hóa, tăng cường huy động sự tham gia, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ” đó là một số điểm mới, tư tưởng cốt lõi trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra.

       Để triển khai thực hiện các nội dung cốt lõi, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, trong 2 ngày 29 và 31/5/2017, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong 572 đại biểu là cán bộ phong trào Hội LHPN Thành phố; Ban Thường vụ Hội LHPN 24 quận, huyện, 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố; Chủ tịch Hội Phụ nữ 53 chợ thuộc quận, huyện và Chủ tịch Hội LHPN phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – UVĐCT TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố tham dự và chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí là Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố.

       Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cán bộ Hội các cấp nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo của các cấp Hội trong cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Sau Hội nghị tập huấn cán bộ Hội chuyên trách là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục triển khai, tuyên truyền nội dung Nghị quyết sâu rộng trong hội viên, phụ nữ tại địa phương, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đưa Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống./.
Anh Thư
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan