Chi tiết tin

Thành Hội: Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN TP và LĐLĐ TP giai đoạn 2012 - 2017

     Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số10-CT/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2012 - 2017. Đến tham dự Hội nghị có đại diện Ban công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP, đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đ/c Đỗ Thị Chánh – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP, đ/c Nguyễn Võ Minh Thư – Trưởng Phòng quản lý lao động Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (HEPZA); cùng với sự hiện diện của hơn 300 đại biểu là Ban Thường vụ Hội LHPN, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, LĐLĐ, Hội LHPN 24 Quận, Huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ 24 quận, huyện; Hội LHPN cơ sở thuộc 24 Quận, Huyện Hội.
     Hội nghị đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2012 – 2017, đồng thời ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.

     Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp của hai đơn vị 5 năm qua. Với sự nghiêm túc, quyết tâm và nỗ lực, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với việc bám sát những nội dung cơ bản trong chương trình phối hợp; hai đơn vị phát huy được vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nữ cán bộ, công nhân viên chức, lao động, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam; đã phối hợp tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách trong nữ công nhân viên chức, người lao động từ đó triển khai đồng loạt từ Thành phố đến cơ sở, góp phần động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và nữ công nhân viên chức, lao động đóng góp trí tuệ, công sức trong công tác, lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức thành phố trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào cách mạng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
      Nhân dịp này, có 30 tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động được tuyên dương./.
 
          Xuân Lan 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan