TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG

10/05/2017

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, với nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là các bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, công tác giải quyết, khắc phục sự cố môi trường biển gây chết bất thường ở hải sản tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng.

Xem thêm >>