KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2018)

05/06/2018

Đã gần 49 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng trong lòng các thế hệ nhân dân Việt Nam, Người vẫn còn sống mãi. Nhìn lại hành trình cứu nước 106 năm về trước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta đều khắc sâu trong tâm khảm những hy sinh lớn lao mà Bác đã trải qua trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước với lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển Bác đã dành cho Đất nước ta, Dân tộc ta và Nhân dân ta.

Xem thêm >>

HƯỚNG DẪN: Cách đăng ký mới và theo dõi, tương tác với các phương tiện truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25/04/2018

Tài liệu hướng dẫn đính kèm Công văn số 1643/HPN-BTG ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn đăng ký, theo dõi, tương tác trên các phương tiện truyền thông của Hội LHPN TP.HCM.

Xem thêm >>

Tài liệu tuyên truyền: KỶ NIỆM 1978 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG & 108 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

07/03/2018

           Từ đó ngày 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là ngày biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.
           Ở nước ta, ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.

Xem thêm >>

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8)

01/08/2017

Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Xem thêm >>