Đề cương tuyên truyền: TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

21/08/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của Nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố vẫn ổn định và có những điểm sáng đáng ghi nhận, làm tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm

Xem thêm >>