Chi tiết tin

Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013)

          Năm năm chưa phải là thời gian dài nhưng kết quả triển khai thi hành Hiến pháp  năm 2013 thời gian qua đã cho thấy ý thức thượng tôn và bảo vệ Hiến pháp, ý thức pháp quyền trong hệ thống chính trị và trong xã hội được đề cao hơn trước. Hiến pháp đi vào cuộc sống đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
        Trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương Hội về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thi hành Hiến pháp (năm 2013) trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, trong đó chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung, ý nghĩa Hiến pháp, phổ biến sâu rộng những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Tổ chức tập huấn trong cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Thành Hội và các đơn vị trực thuộc về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và thượng tôn Hiến pháp. Các cấp Hội cơ sở đã khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai các văn bản của Trung ương, của Thành phố và nội dung của Hiến pháp phù hợp với từng địa phương để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp trong cán bộ, hội viên và phụ nữ.
          Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức 02 Hội nghị triển khai, tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới, những quy định của Hiến pháp liên quan đến bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, trẻ em và Hội LHPN Việt Nam, duy trì chuyên mục “Tài liệu sinh hoạt Hội viên” trong cuốn Thông tin Gia đình và Đời sống; trên trang tin điện tử và facebook của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố có nội dung tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013).
         Về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ theo khoản 2 Điều 9: “Tham gia xây dựng luật pháp, chính sách”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tham gia, đóng góp ý kiến lồng ghép giới trong các cuộc Hội thảo góp ý các dự án Luật trước kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố. Tham dự hội thảo và góp ý các dự án Luật trước các kỳ họp Quốc Hội cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức. Các chị cán bộ Hội là Hội thẩm nhân dân tại các phiên tòa phát huy vai trò của Hội thẩm nhân dân; phát huy tốt hiệu quả hoạt động mô hình Tổ Tư vấn cộng đồng tại Chi hội Phụ nữ khu phố, ấp không chỉ tư vấn miễn phí cho hội viên, phụ nữ, mà còn tư vấn cho các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giới tính, trình độ học vấn, thành phần xã hội trên địa bàn dân cư khi có nhu cầu. Tổ Tư vấn cộng đồng tại Chi hội chủ động vãng gia, tư vấn cách giải quyết cho người dân trước khi có mâu thuẫn xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất những tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư. Công tác tư vấn tại Chi hội Phụ nữ khu phố, ấp phát huy hiệu quả, hoạt động hòa giải tại địa phương cũng được chú trọng thực hiện, đã góp phần không nhỏ trong việc thuyết phục nhân dân thỏa thuận, tự giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường mối đoàn kết xóm giềng, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn Thành phố.
           Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố duy trì và tiếp tục nâng chất hoạt động Tổ Trợ giúp pháp lý miễn phí tại trụ sở của Hội, có 15 Luật sư luân phiên trực các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) tiếp công dân và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ 24 quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia và Chi hội Nữ luật gia cùng cấp duy trì lịch trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần tại đơn vị theo Quy định tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Hội phù hợp với tình hình địa phương. Trong 5 năm, Hội tiếp công dân, tư vấn, hỗ trợ pháp lý 4.984 trường hợp[1].
           Công tác giám sát của các cấp Hội ngày càng phát huy hiệu quả, từng nội dung giám sát được chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Sau giám sát, các vấn đề bất cập, vướng mắc phát sinh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân các cấp Hội đã có văn bản kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những bất cập, vướng mắc, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; từng bước thể hiện vai trò đại diện của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động thực hiện các cuộc giám sát độc lập cũng như tham gia các đoàn giám sát phối hợp các nội dung gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương như: công tác quản lý của nhà nước về an toàn thực phẩm, thực hiện chính sách cho người có công, thi hành pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em...
           Bên cạnh đó, thông qua tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, thông tin kiến nghị, phản ảnh của các tổ chức, cá nhân, hội viên, phụ nữ, phản ánh của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dư luận xã hội, cơ quan truyền thông đại chúng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em thông qua việc mạnh dạn lên tiếng, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và giám sát tiến độ giải quyết các vụ việc.
           Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thể hiện đúng vai trò theo khoản 2 Điều 116 “Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự Hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò cán bộ Hội là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia và đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em như tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực phụ nữ, an toàn thực phẩm,.. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố xây dựng kế hoạch phát huy vai trò của cán bộ Hội là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ Hội là đại biểu Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu tham gia góp ý các nội dung có trọng tâm, phản ánh đúng những vấn đề cử tri nữ đang quan tâm hoặc bức xúc, qua đó củng cố thêm niềm tin của cử tri và nhân dân đối với các đại biểu dân cử, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, để Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho nhân dân, nơi gửi gắm, củng cố, phát triển niềm tin của cử tri.
          Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Hiến pháp (năm 2013) trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hội với nhiều hình thức như: Báo Phụ nữ Thành phố, Trang tin điện tử của Hội, Thông tin Gia đình và Đời sống... nhằm thúc đẩy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao. Các cấp Hội tăng cường phối hợp với ngành Tư pháp và các Ban, ngành, đoàn thể của địa phương, trong đó đầu tư đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật phong phú, sinh động để ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ cùng tham gia tìm hiểu và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; đồng thời phát huy tốt vai trò thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Tư pháp.
         Qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013), các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Hội với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ; chủ động, sáng tạo tuyên truyền Hiến pháp trong học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố; bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của các cấp Hội, địa phương và Thành phố.
BAN CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP
 
[1] Năm 2014: 1.067 trường hợp (cấp Thành phố: 77 trường hợp; cấp quận/huyện; phường /xã: 990 trường hợp);
Năm 2015: 711 trường hợp (cấp Thành phố: 76 trường hợp; cấp quận/huyện; phường /xã: 635 trường hợp);
Năm 2016: 1.578 trường hợp (cấp Thành phố: 96 trường hợp; cấp quận/huyện; phường /xã: 1.482 trường hợp);
Năm 2017: 649 trường hợp (cấp Thành phố: 243 trường hợp; cấp quận/huyện; phường /xã: 406 trường hợp);
Năm 2018: 979 trường hợp (cấp Thành phố: 377 trường hợp; cấp quận/huyện; phường /xã: 602 trường hợp);
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan