Chi tiết tin

Quận 3: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN cơ sở Quận 3 năm 2022


             Sáng ngày 19/4/2022, tại Trung tâm chính trị Quận 3, Hội LHPN Quận và Trung tâm chính trị Quận đã phối hợp tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN cơ sở Quận 3 năm 2022.
             Đến tham dự có đ/c Đoàn Thị Cẩm Tú - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Quận, đ/c Phạm Thị Bích Vân - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 3 và đ/c Trần Tiến Nhanh - Phó Giám đốc Trung tâm chính trị Quận 3, đại diện Thường trực 16 cơ sở Hội và hơn 80 học viên.
            Lớp học gồm 5 chuyên đề (3 chuyên đề lý luận chính trị và 2 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội) diễn ra trong 03 ngày 19, 20 và 21/4/2022 nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin cho cán bộ Hội ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào Chủ nghĩa xã hội. Nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần đấu tranh có hiệu quả các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.
            Trên cơ sở nắm chắc đường lối của Đảng, những nghiệp vụ cơ bản về công tác phụ nữ ở cơ sở, lớp học sẽ giúp cán bộ Hội cơ sở vận dụng tổ chức các hoạt động của Hội, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Đoan Trang
Ý kiến bạn đọc