Chi tiết tin

Quận 3: Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn dân cư

           Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 06/6/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị  Quận 3, với sự tham dự của  hơn 150  cán bộ, hội viên phụ nữ là Ban Thường vụ 19 cơ sở Hội, Chi hội trưởng 66 Chi hội phụ nữ khu phố và hội viên phụ nữ nòng cốt tại các cơ sở Hội.
Ảnh - Báo cáo viên Trần Thị Như Phương tuyên truyền các vấn đề pháp luật đến các đại biểu dự
 
          Hội nghị đã nghe bà Trần Thị Như Phương, nguyên UVTV, Trưởng Ban Chính sách – Luật pháp Hội LHPN Thành phố chia sẻ những nội dung cơ bản của các Quyết định, Quy định của Thành ủy Thành phố, cụ thể như: Quyết định số 935-QĐ/TU về ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân; Quyết định số 936-QĐ/TU về ban hành Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 994-QĐ/TU về ban hành Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; Quy định số 1374 – QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 gồm: Quyết định số 1139-QĐ/QU, Quyết định số 1140-QĐ/QU ban hành để triển khai thực hiện.
Ảnh - Quang cảnh hội nghị
         Thông qua các nội dung được triển khai, đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu được trách nhiệm của mình trong việc phát huy dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn Quận.
Hương Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan