Chi tiết tin

PHONG TRÀO TỰ RÈN LUYỆN

    Trước yêu cầu cấp bách của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ và lực lượng lao động nữ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và lao động sản xuất, năm 1987 Hội LHPN TP đã phát động phong trào Tự rèn luyện với mục đích động viên chị em ra sức học tập, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức, trao dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt chức năng của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đồng thời cũng nhằm tiến tới thực hiện quyền nam nữ bình đẳng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phong trào Tự rèn luyện đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng phụ nữ trong thành phố.

Do nội dung phù hợp với yêu cầu và xu thế đổi mới của đất nước, phong trào Tự rèn luyện ngày càng được đông đảo chị em phụ nữ các giới hưởng ứng.

I/. Quá trình triển khai phong trào:

Phong trào Tự rèn luyện được chính thức phát động từ ngày 19/5/1987 và được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 19/5/1987 đến 8/3/1995

Đối tượng vận động gồm có: Cán bộ Hội, cán bộ nữ các ngành và nữ CNVC.

    Nội dung của phong trào Tự rèn luyện trong giai đoạn 1 được dựa trên cơ sở 4 nội dung “Người phụ nữ mới” và được Thành Hội vận dụng xây dựng thành 5 nội dung cơ bản:

Tự rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức tổng hợp.

Rèn luyện tay nghề, nghiệp vụ.

Rèn luyện phẩm chất, đạo đức.

Rèn luyện tác phong công nghiệp.

Rèn luyện thể lực.

Kết quả: có 50.588 chị thuộc 38 đơn vị đăng ký thực hiện phong trào Tự rèn luyện.

Giai đoạn 2: Từ 8/3/1995 đến 20/6/1998

    Đây là thời điểm Chính phủ vừa ký thông qua chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2000. Căn cứ vào tình hình thực tế của cán bộ nữ, hội viên và quần chúng phụ nữ, Thành Hội phụ nữ đã phát động Phong trào Tự rèn luyện mở rộng ra quần chúng phụ nữ các giới.

    Nội dung của phong trào Tự rèn luyện trong giai đoạn này đã có những nét mới và chủ yếu dựa trên mục tiêu nghị quyết 04/BCT của Bộ Chính trị: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có kiến thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, có lòng nhân hậu quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng…”

Từ đó nội dung Phong trào Tự rèn luyện trong giai đoạn 2 gồm có 3 nội dung chính:

Phấn đấu học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ… trao dồi kiến thức và kinh nghiệm, tổ chức tốt cuộc sống gia đình bình đẳng, no ấm, hạnh phúc và tiến bộ.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống những tiêu cực trong gia đình và ngoài xã hội. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình.

Rèn luyện sức khỏe để có tinh thần minh mẫn sáng tạo, tăng năng suất lao động và làm tốt chức năng làm vợ làm mẹ trong gia đình.

Kết quả thực hiện:

Sau 3 năm phát động với đối tượng được mở rộng phong trào Tự rèn luyện đã đạt được kết quả như sau:

1/ Số lượng đăng ký:

Tổng số đăng ký 3 năm:           198.086 chị em.

Cán bộ Hội:                   27.453 chị em.

Hội viên:                       124.483 chị em. 

Nữ CNVC:                     36.783 chị em.        

Các đối tượng khác:       9.367 chị em.

Trong đó:

Đăng ký 3 nội dung:      94.097 chị em.

Đăng ký 2 nội dung:      69.867 chị em.

Đăng ký 1 nội dung:      34.122 chị em.

2/ Kết quả bình chọn:

Tổng số đạt:                            155.994 chị em.

Cán bộ Hội:                  22.939 chị.

Hội viên:                      98.178 chị.

Nữ CNVC:                    29.388 chị.

Đối tượng khác:            5.498 chị.

Trong đó:

Đạt 3 nội dung:             71.505 chị

Đạt 2 nội dung:             55.980 chị

Đạt 1 nội dung:             25.509 chị

    Qua thực hiện phong trào Tự rèn luyện đã có sự chuyển biến khá rõ nét trong chị em phụ nữ các giới. Chị em đã không ngừng phấn đấu tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhiều chị đã phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc, mục tiêu phấn đấu của các chị thật cụ thể, bình dị nhưng rất có hiệu quả và thiết thực trong công tác cũng như trong xây dựng cuộc sống gia đình.

II/. Nhận xét đánh giá:

    Phong trào đã triển khai rộng khắp, thâm nhập được vào phụ nữ các giới (cán bộ, tiểu thương, người Hoa, người Chăm, kể cả giới nữ tu), nhiều lứa tuổi (phụ nữ cao niên, nữ thanh). Điều đáng ghi nhận nhất là phong trào đã tạo được sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong chị em các giới, rằng phụ nữ muốn tiến bộ thì bản thân phải tự rèn luyện không ngừng về mọi mặt, từ trình độ hiểu biết đến năng lực công tác, từ khả năng tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc đến việc giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp bên ngoài, từ khả năng nuôi dạy con cái đến khả năng gìn giữ tốt mối quan hệ xóm giềng, dòng họ… Phong trào đã khơi dậy được niềm tự tin và ý chí phấn đấu của nhiều phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Hàng loạt cán bộ nữ chủ chốt được đề bạt trong chính quyền, cấp ủy các phường – xã, quận – huyện, cụ thể có 6 nữ chủ tịch UBND và 3 nữ Bí thư quận – huyện, 5 nữ Giám đốc Sở, 1 nữ Phó chủ tịch UBND Thành phố. Riêng trong hệ thống Hội, trình độ văn hóa của cán bộ Hội đã được nâng lên rõ rệt do tác động của phong trào tự rèn luyện nhiều năm qua. Nếu như ở nhiệm kỳ 5, Ban chấp hành Thành Hội chuyên trách (32 chị) có tỷ lệ 15,1 % cấp 2; 39,3% cấp 3, 45,4% đại học – thì ở nhiệm kỳ 6 (1996–2000) đã không còn chị nào có trình độ văn hóa cấp 2; cấp 3 chiếm 20%, đại học chiếm 80%. Đáng chú ý nhất là sự chuyển biến trình độ của Ban chấp hành Hội quận – huyện. Ơ nhiệm kỳ 5, cấp 1 là 3,6%, cấp 2 là 20,88%, cấp 3 là 58%, đại học 17,4%. Đến nhiệm kỳ 6, tỷ lệ đã thay đổi như sau: không có cấp 1; 16,8% cấp 2; 58,8% cấp 3, và 25,8% đại học. Một số Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội cấp quận, huyện, một số chủ tịch phụ nữ phường đã theo học và tốt nghiệp Khoa Phụ nữ học Đại học Mở bán công Thành phố. Đây là tín hiệu tốt cho thấy khả năng vươn lên hội nhập của cán bộ Hội trước đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa–hiện đại hóa đất nước.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan