Chi tiết tin

PHONG TRÀO “NGƯỜI PHỤ NỮ MỚI XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”

Ngày 8/1/1978, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào “người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gồm 4 nội dung:

- Thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

 - Sẵn sàng phục vụ chiến đấu và chiến đấu tốt, động viên con, em đi chiến đấu, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 - Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan theo 5 điều Bác Hồ dạy.

 - Đoàn kết, tương trợ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan