Chi tiết tin

PHONG TRÀO “5 TỐT”

Tháng 3/1961, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào thi đua “5 tốt” với các nội dung:  

- Đoàn kết sản xuất tiết kiệm tốt.

- Chấp hành chính sách tốt.

- Tham gia quản lý tốt.

- Học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật tốt.

- Xây dựng gia đình, nuôi dạy con tốt.

Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan