"Hiệp sĩ" của trẻ em gái bị xâm hại tình dục.

31/10/2018

TỪ THÁNG 3/2017 - 8/2018, LUẬT SƯ TỔ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ CỦA HỘI LHPN TP.HCM VÀ CHI HỘI LUẬT SƯ THUỘC HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TP.HCM ĐÃ TIẾP NHẬN THÔNG TIN, TRỢ GIÚP 27 TRƯỜNG HỢP TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC TẠI TP.HCM VÀ CÁC TỈNH LONG AN, VĨNH LONG, BÌNH DƯƠNG, BÌNH THUẬN. KHÔNG ÍT VỤ VIỆC TRONG SỐ ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA XÉT XỬ.

Xem thêm >>

Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại các cơ sở mầm non ngoài công lập

30/11/2017

Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và xây dựng, phát triển, quản lý mầm non trên địa bàn thành phố luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm >>