Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại các cơ sở mầm non ngoài công lập

30/11/2017

Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và xây dựng, phát triển, quản lý mầm non trên địa bàn thành phố luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm >>