NHỮNG TƯỢNG ĐÀI TRONG LÒNG DÂN TỘC

06/11/2018

Suốt những năm tranh đấu ấy, đã có biết bao đồng chí lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, giao liên Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, chị em nòng cốt, trí thức, nhân sĩ, các tổ chức công khai, các mẹ, các chị cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, những nữ “chiến sĩ đấu tranh chính trị” và xuống đường đã bị đàn áp, tra tấn dã man, bị đày ải qua nhiều nhà tù từ đất liền đến chuồng cọp Côn Đảo. Trong lao tù Mỹ ngụy, các đồng chí, các mẹ, các chị vẫn tiếp tục chiến đấu ngoan cường, với phẩm chất anh hùng và đã chiến thắng vẻ vang.

Xem thêm >>

CÁN BỘ PHỤ VẬN ANH DŨNG, NGHĨA TÌNH

15/10/2018

Những năm khói lửa chiến tranh, cán bộ - chiến sĩ Ban phụ vận sài gòn - gia định (tiền thân của hội lhpn giải phóng và là lực lượng nòng cốt của hội lhpn tp.hcm ngày nay) đã can trường đấu tranh, góp phần đưa đến thắng lợi sau cùng. sau ngày đất nước thống nhất, qua bao mùa mưa nắng, những con người ấy vẫn lặn lội tìm nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Xem thêm >>