Chi tiết tin

Những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016

Luật Trẻ em vừa được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016, quy định cụ thể về:
- Các quyền và bổn phận của trẻ em;
- Sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em;
- Các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp);
- Chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em;
- Các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm.


Sau đây là những điểm mới trong Luật Trẻ em năm 2016


Phương Trà (tổng hợp)

 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan