Chi tiết tin

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND: Tin vui cho cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

           Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.
            Theo đó, cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn có tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức hỗ trợ tính theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 từ nguồn dự toán ngân sách thành phố hàng năm và do Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2018.
             Để quá trình tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết này, Thường trực HĐND TP, các Ban, Tổ đại biểu HĐND TP và HĐND các quận, huyện sẽ có vai trò quan trọng trong giám sát chặt chẽ việc thực thi Nghị quyết tại phường, xã, thị trấn.
Phương Trà
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan