Chi tiết tin

Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/6/2016 và có hiệu lực thi hành ngày 01/08/2016 về ...

         Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

 
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan