Chi tiết tin

Lịch tuần 01.7.2019 - 07.7.2019

Trọng tâm tuần:
1. 14:00 - 02/7: Tập huấn công tác PCCC năm 2019 (Hội trường B)
2. 8:00 - 04/7: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 - Khối thi đua 40 (Phòng họp A)
3. 8:00 - 04/7: Bế giảng Lớp dân ca khóa 8 (Hội trường B)
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan