Chi tiết tin

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2020 của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố


           Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thi hành Luật tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định.
            Trong năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp công dân 276 buổi (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 71 buổi, chiếm tỷ lệ 20,5%), tư vấn, hỗ trợ pháp lý 230 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 49 trường hợp, chiếm tỷ lệ 17,6%), trong đó nữ 203 người; chiếm tỷ lệ 88,3%; nam 27 người, chiếm tỷ lệ 11,7%. Hội Liên hiệp Phụ nữ 24 quận, huyện, 319 phường, xã, thị trấn tiếp công dân 16.464 buổi, tư vấn, hỗ trợ pháp lý 1.526 trường hợp, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 493 trường hợp (tỷ lệ tăng 48%), liên quan đến các nội dung: hướng dẫn thủ tục đơn phương ly hôn và giành quyền nuôi con, chia tài sản chung; thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài; thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; thủ tục nhận nuôi con nuôi; tư vấn giải quyết các tranh chấp về dân sự, đất đai; hướng dẫn viết đơn; hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng tiết kiệm của Hội, thủ tục vay vốn NHCSXH…

            Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp nhận 33 đơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ 24 quận, huyện tiếp nhận 144 đơn các loại. Đơn đã được các cấp Hội xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
          Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2021 với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố trong đó đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm kịp thời tư vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em nói riêng và người dân trên địa bàn Thành phố nói chung.
          Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chủ trương giãn cách xã hội để phòng, chống dịch của Chính phủ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn Thành phố vẫn cố gắng duy trì hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của hội viên, phụ nữ để luôn kịp thời tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn Thành phố.
Bích Dung
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan