Chi tiết tin

Hướng dẫn về Thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014

Ngày 31/3/2014, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam ra hướng dẫn số 07/HD- ĐCT về Thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan