Chi tiết tin

Hội nghị tập huấn Công tác giám giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách năm 2023


         Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triển khai chương trình hoạt động của nhiệm vụ chính sách luật pháp trong năm 2023, sáng ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường Hội LHPN Thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm, đồng thời tổ chức tập huấn cán bộ Hội các cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới cho Thường trực và cán bộ phụ trách nhiệm vụ chính sách luật pháp của thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn thành phố.
         Hội nghị đã triển khai, định hướng những nội dung trọng tâm trong công tác giám sát phản biện năm 2023, xác định nhiệm vụ của năm cần tập trung:
         - Hội LHPN thành phố Thủ Đức và 21 quận/huyện tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại, chọn nội dung phù hợp với tình hình của địa phương những vấn đề cần đề xuất cấp ủy quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Phụ nữ và trẻ em, các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hội viên, phụ nữ tại địa phương.
         - Triển khai những nội dung, quy định mới liên quan đến nhiệm vụ chính sách luật pháp, công tác giám sát phản biện của Hội, thực hiện bình đẳng giới năm 2023.
         Hội nghị đã nghe những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị từ thực tế cơ sở nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính sách luật pháp năm 2023.
         Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Hội, cán bộ phụ trách nhiệm vụ Chính sách - Luật pháp củaHội LHPN thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. 
 
Tuyết Nga
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan