Chi tiết tin

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho cán bộ Hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội trên địa bàn Thành phố


          Ngày 23/02/2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho cán bộ Hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội trên địa bàn Thành phố.
         Tại hội nghị, Đ/c Trương Thị Ánh – Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã triển khai các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Đ/c Trần Thị Huyền Thanh – Phó Chủ tịch Hội và Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – UVBTV, Trưởng Ban Chính sách – Luật pháp Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt, triển khai đến đại biểu các văn bản:
         + Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521-QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW;
          + Hướng dẫn số 119/HD-HPN-CSLP ngày 27/01/2021 về công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
.
          Đồng thời trao đổi định hướng cùng cán bộ Hội của Hội LHPN thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021 trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp.
 
Thanh Mẫn
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan