Chi tiết tin

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ Hội


                Ngày 16/11/2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng phụ nữ và trẻ em cho 350 đại biểu tham dự.
Điểm cầu tại Hội LHPN TP.HCM. Ảnh: Thanh Mẫn
Điểm cầu tại Hội LHPN thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Ảnh: Thanh Mẫn
Hội nghị được tập huấn dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Thanh Mẫn
               Điểm cầu chính tại Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh, 22 điểm cầu còn lại tại Hội LHPN thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện. Báo cáo tại hội nghị, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố đã triển khai các nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
Thanh Mẫn
 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan