Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Tân Phú

Địa chỉ:  562 Luỹ Bán Bích, phường Hòa Thạnh

Điện thoại: 4 088 172 – 4 088 173

Chủ tịch: Chị Đặng Thị Hồng Nhung
Phó Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Lành
Phó Chủ tịch: Chị Đặng Thị Kim Nhung

Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc: 
  
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhì
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Thạnh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Qúi 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sơn Kỳ
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thạnh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thọ Hòa 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Trung
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thạnh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thới Hòa 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Tân
      - BCH Hội Phụ nữ Công an quận Tân Phú 

Tổng số chi hội Phụ nữ:                                           65          
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                                        1.061
Tổng số hội viên:                                              27.748
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:                      45.670
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan