Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Tân Bình

Địa chỉ:  2633 lạc Long Quân, phường 10 Quận Tân Bình
Điện thoại: 9 713 232 – 9 716 985 – 9 716 987

Chủ tịch:          Chị Phạm Thị Thành 
Phó Chủ tịch:   Chị Lê Thị Thúy Hồng                         
                     
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Tân Bình
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Phạm Văn Hai
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hoàng Hoa Thám
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bàu Cát
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận Tân Bình

Tổng số chi hội Phụ nữ:                              114
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                             1.508 
Tổng số hội viên:                                   51.336
Ý kiến bạn đọc

Toi xin câu cứu liên đoan hoi phu nữ bao vê me va tre em,toi hoi phu nữ liền đoan giúp va hô trợ cho toi ve gia dinh va pháp ly hon nhân va chi dan toi cách trinh bai ve xem xét ve tai san can nha va giúp toi va con toi dc quyền Phan chia tai san ve can nha,sô 103/3/8,đường ni su huynh liền va giúp toi lay lai cong bang cho me con toi suốt 23 nam nay toi xin trinh bay vu nhu sau,,, Toi tèn Nguyễn thi xuân anh va chong toi tèn Nguyễn hoang triệu đâ chung sông voi nhau được 23 nam nay,tu nam 2006 toi va chong toi co thoa thuận ly hon gia voi nhau nhung trên pháp ly thi toi va chong toi đa ly hon thiết,nhung van chung son voi nhau cho đen nay 28/11/2018;va sau khi ly hon gia la vi ly do chông toi va toi song voi nhau được 3 đua con gai,,Nguyễn thi Ngọc Trâm ,sinh nam1996,Nguyễn thi Ngọc tu ,sinh nam2000:Nguyễn thi Ngọc trực ,sinh nam2001,vi gia kho khan chồng toi ong triệu không co công an việc lam ôn đinh Nén khổng kha nang lo cho gd toi va các con cua toi,Nén ông triệu va toi thoa thuận ly hon đe toi di nước ngoại lam an kiếm tiền lo cho gd,cho đen nam 2008 toi va ong triệu co thêm được mot đua con nua tèn la Nguyễn triệu anh tam sinh nam 2009: cho đen nay, va can nha toi va ng triệu chung song suốt 20 nam nay bây gio toi va ông triệu mới lam giày tờ họp thúc hoa nha va vi toi voi ong triệu đa ly hon ,cho Nén ban quan ly họp thúc hoa nha yếu câu toi ky tèn uy quyền cho mot minh ong lam đung tèn đê việc bô sung thềm họp thúc hoa nha đe lam ra giày sô hong nha,va toi co hoi toi đong y ky tèn đe ong triệu đung tèn mot minh can nha nếu trên la bo sung lam họp thúc hoa khổng phai toi đong y ky tèn cho tang can nha la tai san riêng cho ong triệu,va bay gio giày to xong hét chong toi ong triệu đa giấu toi cam giày tờ nha cho ngan hang lay sô tiền đo khổng cho toi BIT va sô tiền đo ong triệu đa đếm di lo cho người tinh cua ong triệu va bay gio toi moi biết được su thật thi ong triệu chớ mắt voi toi đuổi toi va 3 đua con toi ra khỏi nha va đang đê ban ban luờn can nha, bay toi biết vi toi đa ly hon voi ong triệu trên mắt pháp ly toi khổng co quyền gi voi ong triệu,nhung trên thật tê la toi va ong triệu van chung song voi nhau suốt 23 nam nay phường xa lỏi xom bà con điều biết,va bay gio ong triệu đa ngoại tinh lay người khác va lay hét so tiền trong nha đem đi lo cho người tinh cua ong triệu,va bay toi chi mong va xin liền đoan hôi phu can thiệp va giúp toi lay lai cong bang ma suốt thoi gian23 nam nay toi đa hy sinh mô hoi nuốc mắt tu hai ban tay toi lam ra đe lo cho ong triệu va các con cua toi va toi đa gìn gũi va muốn nợ chi em toi đe bù đáp vô can nha nay,va bây gio ông triệu muốn chiếm hét tạt ca cho riêng ong va khổng nghi ve cho các con toi sau nay,toi mong liền đoan hoi phu nữ xem xét va giúp toi bao ve các con cua toi sau nay toi thanh thật cam ổn va toi mong thu hôi đáp cho toi sòm ve vu việc nếu trên,

Nguyễn thi xuân anh - 03/12/18 02:22
Tin liên quan