Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Tân Bình

Địa chỉ:  2633 lạc Long Quân, phường 10 Quận Tân Bình
Điện thoại: 9 713 232 – 9 716 985 – 9 716 987

Chủ tịch:          Chị Phạm Thị Thành 
Phó Chủ tịch:   Chị Lê Thị Thúy Hồng                         
                     
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Tân Bình
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Phạm Văn Hai
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hoàng Hoa Thám
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bàu Cát
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận Tân Bình

Tổng số chi hội Phụ nữ:                              114
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                             1.508 
Tổng số hội viên:                                   51.336
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan