Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Bình Tân

Địa chỉ: 261 Kinh Dương Vương KP6 phường An Lạc Quận Bình Tân
Điện thoại: 8 750 424


Chủ tịch:             Chị Bùi Thị Kim Loan               
Phó Chủ tịch:      Chị Phạm Vũ Diễm Linh
                           Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang
                        
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc: 

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc A
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trị Đông 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trị Đông A
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trị Đông B
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Tạo
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Tạo A
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa A
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hoà B
      - BCH Hội Phụ nữ chợ An Lạc
      - BCH Hội Phụ nữ Công an quận Bình Tân

Tổng số chi hội Phụ nữ:                               92
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                             1.395
Tổng số hội viên:                                  24.088
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:          31.327
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan