Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8

Địa chỉ:            769 CD Phạm Thế Hiển – phường 4 Quận 8
Điện thoại:       8 504 847 – 8 501 541

Chủ tịch:          Chị  Quách Thị Kim Phượng                        
Phó Chủ tịch:   
Chị Đỗ Trương Hồng Thảo
                        Chị Lê Thị Thúy Hằng

Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 16
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Xóm Củi 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Rạch Ông
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Phạm Thế Hiển
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nguyễn Chế Nghiã.
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Ba Đình
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bình Đông
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nhị Thiên Đường
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận 8

Tổng số chi hội Phụ nữ:                               93            
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                            1.359   
Tổng số hội viên:                                  37.948                                    
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:          66.422
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan