Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3

Địa chỉ:            299 Điện Biên Phủ, phường 7 Quận 3
Điện thoại:      38249129
 
Chủ tịch:          Chị
Nguyễn Thị Thanh Loan       
Phó Chủ tịch:   Chị 

Phó Chủ tịch:   Chị Nguyễn Ngọc Thanh Trang                                      

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bàn Cờ   
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Vườn Chuối
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bùi Phát
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nguyễn Văn Trổi
      - BCH Hội Phụ nữ Công an quận 3
Tổng số chi hội Phụ nữ:                        66               
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                        869
Tổng số hội viên:                           48.074
số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:           66.609

Ý kiến bạn đọc

Cho e hỏi có phải hội phụ nữ không ạ

Bui Thị Huyền Trang - 15/10/18 12:17
Tin liên quan