Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 10

Địa chỉ: 139 Bắc Hải, phường 14, quận 10
Điện thoại: 9 272 080
Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Phó Chủ tịch: Chị Trần Thị Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy
                       
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nguyễn Tri Phương  
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận 10

Tổng số chi hội Phụ nữ:                              100
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                               974
Tổng số hội viên:                                  52.422                         

 

Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan