Chi tiết tin

Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho hộ nghèo, cận nghèo

Công văn số 861/UBND-VX ngày 25/2/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố

Công văn số 861/UBND-VX ngày 25/2/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2015 như sau:

Đối với hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 16 triệu đống/người/năm trở xuống (mã thẻ CN) được Quỹ BHYT chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với hộ cận nghèo có thu nhập bình quân trên 16 triệu đống/người/năm đến 21 triệu đống/người/năm (mã thẻ GD) được Quỹ BHYT chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả 15% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn cận nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015 (có thu nhập bình quân trên 21 triệu đống/người/năm) đang chạy thận nhân tạo hoặc thẩm phân phúc mạc (mã thẻ GD) được Quỹ BHYT chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả 15% chi phí khám chữa bệnh.
 
Thanh Trâm 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan