Ban Chính sách - Luật pháp

27/09/2016

Tham mưu giúp Ban Chấp hành - Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; tham mưu hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo sự phân công của UBND Thành phố.

Xem thêm >>

Hội Nữ Doanh nhân Thành phố

19/09/2016

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X về “Hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tạo thêm việc làm cho phụ nữ”,<br /> <br /> &nbsp;

Xem thêm >>

Hội Nữ trí thức

19/09/2016

Xuất phát từ đặc điểm của TP.Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều cơ quan nghiên cứu, các Trường Đại học, bệnh viện trú đóng, tập hợp nhiều cán bộ, chuyên gia<br /> <br /> <br /> &nbsp;

Xem thêm >>