PHONG TRÀO TỰ RÈN LUYỆN

16/09/2016

    Trước yêu cầu cấp bách của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ và lực lượng lao động nữ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và lao động sản xuất, năm 1987 Hội LHPN TP đã phát động phong trào Tự rèn luyện với mục đích động viên chị em ra sức học tập, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức, trao dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt chức năng của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đồng thời cũng nhằm tiến tới thực hiện quyền nam nữ bình đẳng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phong trào Tự rèn luyện đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng phụ nữ trong thành phố.

Xem thêm >>