PHONG TRÀO TỰ RÈN LUYỆN

16/09/2016

    Trước yêu cầu cấp bách của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ và lực lượng lao động nữ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và lao động sản xuất, năm 1987 Hội LHPN TP đã phát động phong trào Tự rèn luyện với mục đích động viên chị em ra sức học tập, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức, trao dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt chức năng của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đồng thời cũng nhằm tiến tới thực hiện quyền nam nữ bình đẳng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phong trào Tự rèn luyện đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng phụ nữ trong thành phố.

Xem thêm >>

Ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

15/09/2016

Lịch sử Ngày Gia đình Việt Nam

Với mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) mang nhiều ý nghĩa cao đẹp và rất được người dân quan tâm.

Xem thêm >>

Phụ nữ tôn giáo

10/09/2016

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế - thương mại dịch vụ mà còn là một trung tâm tôn giáo, dân tộc, xã hội.

Xem thêm >>