Chi tiết tin

Dì 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 - "𝓣𝓲̀𝓷𝓱 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓸̛́𝓲 𝓱𝓪̣𝓷"


         Dì Phan Thị Ngọc - người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, hiện đang sinh sống tại Phường 17, quận Bình Thạnh.
        Đâu đấu trước những khó khăn cơ cực của nhiều phận đời, dì thiện nguyện sẻ chia, dẫu tuổi đã gần 80 nhưng ngày ngày vẫn may những tấm mền từ vải vụn để tặng trẻ em nghèo, vẫn đến những nơi có cuộc sống khó nhọc để giúp họ phần nào vơi đi vất vả.

     

Với dì Ngọc, "𝓷𝓸̛𝓲 𝓵𝓪̣𝓷𝓱 𝓷𝓱𝓪̂́𝓽 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓹𝓱𝓪̉𝓲 𝓵𝓪̀ 𝓑𝓪̆́𝓬 𝓒𝓾̛̣𝓬, 𝓶𝓪̀ 𝓵𝓪̀ 𝓷𝓸̛𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲".

Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP
Videoclip: Hội LHPN quận Bình Thạnh.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan