Chi tiết tin

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Theo đó nội dung được quan tâm là nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe của người dân tộc thiểu số.
- Phát triển trí lực
- Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường.
- Lĩnh vực y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
- Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.
Kế hoạch số 7816/KH-UBND
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan