Chi tiết tin

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH THÀNH HỘI NHIỆM KỲ IV NĂM 1987 - 1990

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH THÀNH HỘI NHIỆM KỲ IV NĂM 1987 - 1990
 

TT    HỌ TÊN    CHỨC VỤ CÔNG TÁC

1    ĐỖ THỊ KIM AN    Phó Giám đốc xí nghiệp Hương Xuân
2    NGUYỄN THỊ BIỂN    Hội trưởng phụ nữ huyện Củ Chi
3    ĐẶNG THỊ BÔNG    Hội trưởng phụ nữ huyện Bình Chánh
4    TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN    Trưởng Trạm BVBMTE sinh đẻ kế hoạch
5    TRẦN NGỌC CHÚC    Chủ nhiệm Nhà trẻ 19/5
6    PHAN NGỌC DUNG    Hội trưởng
7    TRẦN THỊ NGỌC DUNG    Ủy viên Ban chấp hành Thành Hội
8    ĐÀO THỊ MỸ DUNG    Hội trưởng Phụ nữ Quận Tân Bình
9    LÊ THỊ GIÀU    Phó Giám đốc Sở Lao động
10    NGUYỄN NGỌC HẠNH    Hội trưởng Phụ nữ Quận 8
11    LA THỊ HẠNH    Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học 
Lê Hồng Phong
12    TRƯƠNG NGỌC HẠNH    Ủy viên Ban chấp hành Thành Hội
Giám tỉnh Dòng Bác Ái Vinh Sơn
13    NGUYỄN NGỌC HÀ (6 HẰNG)    Hội trưởng Phụ nữ Quận Bình Thạnh
14    PHAN THANH HIỀN    Cán bộ Trường đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Hội
15    VŨ THỊ HOÀN    Phó Ban Tổ chức
16    NHỮ THỊ HƯƠNG    Hội trưởng Phụ nữ huyện Nhà Bè
17    NGUYỄN THỊ HƯỜNG    Chủ nhiệm HTX Đan len Tân Tiến
18    VÕ THỊ LAN    Phó chủ nhiệm HTX rau Tân Xuân 2
19    NGUYỄN THỊ LÊ    Hội trưởng Phụ nữ Thủ Đức
20    DƯ HUỆ LIÊN    Ủy viên Thường vụ - Phụ trách Phụ nữ Hoa
21    TRƯƠNG KIM LIÊN    Phó Văn Phòng
22    QUÁCH THỊ KIM LUNG    Tiểu thương chợ An Đông
23    TRẦN THỊ KIM LUYẾN    Ủy viên Thường vụ Thành Hội - Trưởng ban Nữ công Liên hiệp Công đoàn thành phố
24    LÝ KIM MAI    Hội trưởng Phụ nữ Quận 5
25    NGUYỄN THỊ MAI    Hội trưởng Phụ nữ Quận Phú Nhuận
26    TRẦN THỊ MINH    Hội trưởng Phụ nữ Quận 10
27    LÃ THỊ MÙI    Ủy viên Ban chấp hành Phó Ban Gia đình đời sống
28    NGUYỄN THỊ NGHĨA    Quyền Trưởng Ban Quản lý HTX mua bán TP.
29    ĐẶNG HỒNG NHỰT    Phó Hội Trưởng
30    LÂM KIÊN ĐỊNH    Hội trưởng Phụ nữ Quận 1
31    PHAN THỊ PHƯNG    Phó Quản đốc phân xưởng Dệt Thành Công
32    CAO THỊ PHƯỢNG    Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố
33    NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG    Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản
34    NGUYỄN KIM PHỤNG    Ủy viên Thường vụ - Chánh Văn phòng 
Trưởng Ban Nông Thôn
35    NGUYỄN THỊ LẬP QUỐC    Ủy viên Ban chấp hành - Phó Ban tuyên huấn  - Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ
36    HỒ THỊ RA    Hội trưởng Phụ nữ huyện Duyên Hải
37    DƯƠNG ÁNH SÁNG    Phó văn phòng - Phụ trách Tổng hợp
38    BÙI THỊ SON    Ủy viên Ban chấp hành 
Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Hội
39    LÊ THỊ SUÔNG (3 VÂN)    Phó chủ tịch Hội Nông dân tập thể
40    LÊ THỊ THANH    Phó Hội Trưởng - 
phụ trách Tuyên Huấn + Tổng hợp
41    NGUYỄN THẾ THANH    Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ thành phố
42    THÁI THIÊN THANH    Hội trưởng Phụ nữ Quận 6
43    TÔ THỊ THỪA    TV Thành Đoàn - UV BCH TW Đoàn
44    LÊ THỊ THU (ÚT HƯỜNG)    Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức
45    TRƯƠNG THỊ TUẦN    Hội trưởng Phụ nữ Quận Gò Vấp
46    HÀ THỊ BẠCH TUYẾT    Hội trưởng Phụ nữ Quận 3
47    TRẦN NGỌC TUYẾT    Hội trưởng Phụ nữ huyện Hóc Môn
48    PHAN THỊ ÚT (Ni sư Ngoạt Liên)    Ủy viên Ban chấp hành Thành Hội -
Tu sĩ Tịnh xá Ngọc Phương
49    NGUYỄN NGỌC VÂN    Thường vụ Thành Hội
50    NGUYỄN THỊ PHI VÂN    Hội trưởng Phụ nữ Quận 11
51    LÊ THỊ XỘN    Hội trưởng Phụ nữ Quận 4
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan