Chi tiết tin

Danh sách ban chấp hành Thành hội năm 1976 bổ sung (BCH Lâm thời chỉ định năm 1975)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH THÀNH HỘI
NĂM 1976 BỔ SUNG ( BCH LÂM THỜI CHỈ ĐỊNH NĂM 1975 )

 
TT    HỌ TÊN    CHỨC VỤ CÔNG TÁC
1    BÙI THỊ NGA    Phó Ban Dân vận Mặt Trận thành phố
2    NGUYỄN THỊ THANH    Hội trưởng
3    ĐỖ DUY LIÊN    Giám đốc Sở TBXH Thành phố
4    DƯƠNG THỊ HẠNH    Hội phó
5    TRẦN THỊ LAN ( 2 KHÁNH )    Hội Trưởng Quận 10
6    PHAN NGỌCDUNG    Hội phó Hội LHPN
7    TRẦN THỊ MỸ ( 10 LÊ )    Ủy viên Thường vụ Thành Hội
8    NGUYỄN NGỌCPHƯỢNG    Chủ nhiệm Ủy ban BVBMTE
9    HUỲNH NGỌC THANH    Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Đời sống
10    LÊ THỊ GA (ĐỒNG VĂN TÍNH)     
11    HÀNG THỊ QUẾ ( ĐỨC ANH )    Ủy viên BCH Thành Hội
12    ĐẶNG THỊ ĐƯỢC (LÊ VĂN SỸ)    CB. Tuyên + Sử Thành Hội
13    LÊ THỊ BÌNH     
14    ĐỖ THỊ HỮU BÍCH (3 BÍ)    Phó Giám đốc Sở Ăn uống.
15    Ủ THỊ ANH (4 LIÊN)     
16    PHẠM THỊ SỨ (5 BẮC)     
17    TRẦN THỊ NƯƠNG (2 GÁI)    CB. Hưu
18    HUỲNH THỊ NHÂN (6 HOÀN)    Ủy viên BCH Phụ nữ Thành phố
19    LÊ THỊ BẠCH (9 BẠCH)    Ủy viên BCH Thành Hội
20    VÕ THỊ THẮNG    Phó Ban Mặt Trận
21    THÂN THỊ THƠ (5 THÀNH)     
22    ĐẶNG THỊ NGỌC    Hiệu phó trường Minh Khai
23    TRẦN THỊ TỴ    Hiệu trưởng trường Minh Khai
24    NGUYỄN THỊ ẢNH (10 ẢNH)     
25    PHAN THỊ LỊNH    CB. Hưu
26    THÁI THỊ NHẠN    CB. Hưu
27    LÊ NGỌC ÁNH    CB. Ban Cải tạo
28    BÙI THỊ TRƯỜNG    Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em
29    NGUYỄN THỊ PHÀM (5 LỆ)    Hội trưởng huyện Hóc Môn
30    NGUYỄN THỊ PHÀN (6 KẸO)    Phó Ban tổ chức Thành ủy
31    NGUYỄN THỊ XIN (ÚT ANH)     
32    PHAN THỊ NỞ    Ủy viên Ban chấp hành Thành Hội
Phó chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em
33    PHƯƠNG ANH     
34    TRẦN THỊ TỐT ( 5 ĐANG )    Ủy viên Thường vụ Thành Hội
35    VÕ THỊ THÌN     
36    VÕ THỊ CƯƠNG (4 CƯƠNG)    Ủy viên Thường vụ Quận ủy
37    DƯ HUỆ LIÊN    Ủy viên BCH Thành Hội
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan