Chi tiết tin

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2022 - 2025


              Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2022, chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Ban Hỗ trợ PNPTKT) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Thành phố, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan, Bí thư các chi bộ, đoàn thể cơ quan, cùng 11 đồng chí đại biểu là đảng viên thuộc chi bộ Ban Hỗ trợ PNPTKT.
              Đại hội được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ Ban Hỗ trợ PNPTKT nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo trình Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng và Đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.
             Tại Đại hội, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận, đóng góp vào dự thảo các Báo cáo, phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như: mục tiêu, giải pháp, công trình Đại hội, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc phát triển đảng viên và bảo vệ quyền, lợi ích của công đoàn viên, đoàn viên thanh niên.
            Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ, Báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình Đại hội; đồng thời đánh giá cao và biểu dương những kết quả chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kỳ mới, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị chi bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
              Một là: Tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng việc theo dõi, chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ các mô hình, cách làm mới của cơ sở trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
               Hai là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW tuyên truyền, xây dựng chi bộ “4 tốt”.
              Ba là: Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng. Lãnh đạo đảng viên của chi bộ phát huy tính nêu gương, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, chuẩn mực trong lời nói, việc làm, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng chí, đồng đội yêu thương nhau.
             Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Cổ Tấn Mỹ Dung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Việt Hà được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Vũ Thị Hân được tín nhiệm bầu giữ chức chi ủy viên.
Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN TPHCM tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ mới.
BCH Chi bộ Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Từ trái qua, các đồng chí: Nguyễn Việt Hà (Phó Bí thư chi bộ), Cổ Tấn MỸ Dung (Bí thư chi bộ), Vũ Thị Hân (UVBCH chi bộ).
            Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư chi bộ trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, đồng thời, thay mặt tập thể đảng viên chi bộ Ban Hỗ trợ PNPTKT sẽ quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội chi bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 -2025, đã được các đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.
Ngọc Sương
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan