Chi tiết tin

CÁC CHUẨN MỰC TRONG QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

            UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quy tắc đã có hiệu lực từ ngày 10/01/2018.
          Theo đó, Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội.
          Về thời gian làm việc, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thời gian làm việc có thể điều chỉnh phù hợp với đặc thù, yêu cầu công tác của từng cơ quan, đơn vị nhưng phải đảm bảo đủ 8 giờ làm việc /ngày làm việc.
          Quy tắc còn quy định không được sử dụng bia, rượu, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không hút thuốc lá tại trụ sở cơ quan, phòng làm việc, phòng họp, hội trường. Không đánh bạc, tham gia các tệ nạn hoặc các hành vi khác trái quy định pháp luật dưới mọi hình thức./.
 
Nguyệt Ánh
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan