Chi tiết tin

Bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội năm 2024 cho Thường trực Hội LHPN cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh


         Nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025, đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp về việc chuẩn hóa trình độ cán bộ Hội, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố đề xuất và được Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt kinh phí tổ chức lớp, phối hợp với Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội LHPN Việt Nam cho Thường trực Hội LHPN cấp cơ sở.
         Kết quả: Từ năm 2019 đến nay, tổ chức 10 lớp Bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công tác phụ nữ cho trên 570 Thường trực Hội LHPN cơ sở, riêng năm 2024 tổ chức 01 lớp với 68 học viên.
         Việc thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố. Bởi vì lực lượng cán bộ Hội trên địa bàn thành phố luôn được cấp ủy quan tâm, điều động, luân chuyển sang những vị trí khác cao hơn, trong 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2023) có gần 500 cán bộ Hội LHPN cơ sở được điều động, luân chuyển.
         Thông qua các lớp bồi dưỡng, giúp cho Thường Hội LHPN cơ sở nâng cao trình độ về nghiệp vụ công tác Hội, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền các cấp.
Phương Huyền
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan