Chi tiết tin

Ban Tổ chức

Nhiệm vụ: Thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Hội, mở rộng đoàn kết các tầng lớp phụ nữ.
  Trưởng ban:   Chị Hồ Thị Mỹ Hương - UVTV
Phó ban:       Chị Trương Thị Thu Vân – Uỷ viên BCH
Phó ban:        Chị Phạm Thị Thanh Mẫn - Uỷ viên BCH

Điện thoại:     39346666 - Ext 15


 + Chức năng:
 Tham mưu cho Đảng Đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ và phòng chống tham nhũng.
 Nhiệm vụ:
 
- Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức – cán bộ của cơ quan Hội LHPN thành phố: quy hoạch, tuyển chọn, điều động, đề bạt, chính sách lương cán bộ….
- Nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội. Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức - cán bộ đối với Hội LHPN cấp quận – huyện, phường – xã. Hướng dẫn theo dõi, quản lý, phát triển hội viên, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, thu và sử dụng Hội phí, quỹ Hội; tổ chức Đại Hội Phụ nữ các cấp.
- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội.
- Tham mưu việc trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.
- Tham mưu cho Ban Chấp hành – Ban Thường vụ thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.
- Tham mưu việc thực hiện công tác liên tịch với Liên đoàn lao động thành phố.
- Theo dõi hoạt động tập hợp phụ nữ dân tộc, tôn giáo, nữ chủ nhà trọ, nữ công nhân lao động, nữ trí thức, nữ sinh viên nhà trọ, phụ nữ cao tuổi, hoạt động CLB cán bộ hưu trí Thành Hội, CLB Nữ trí thức thành phố.
- Tham mưu thực hiện công trình: Đào tạo trực tuyến về kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Hội các cấp; kỹ năng tư vấn cho tuyên truyền viên cơ sở; kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan