Chi tiết tin

Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

BAN KINH TẾ
 

Nhiệm vụ: Hỗ trợ phụ nữ vượt nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
Trưởng ban:    Chị Cổ Tấn Mỹ Dung – Ủy viên Thường vụ.
Phó ban:        Chị Nguyen Viet Ha – Ủy viên BCH
Phó ban :        Chị Đặng Thị Tâm
Điện thoại:       39346666 - Ext 13
  + Chức năng: 

 Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.        

   + Nhiệm vụ:

- Quản lý các nguồn vốn tín dụng, điều hành Quỹ CWED và các nguồn vốn ủy thác (Vệ sinh môi trường, Nâng cấp đô thị, Ngân hàng Chính sách xã hội).

- Xây dựng phong trào phụ nữ tại các chợ.

- Tập hợp và hỗ trợ nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Phụ trách họat động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho phụ nữ.

- Phụ trách phụ nữ nông thôn, thực hiện phong trào chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, vận động chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế hợp tác.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên minh các Hợp tác xã, Sở Công thương, Ban Chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo.

- Phụ trách Trung tâm giới thiệu việc làm.

- Tham mưu triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Hỗ trợ học nghề cho lao động nữ” giai đoạn 2010 – 2015.

- Tham mưu thực hiện công trình: Phấn đấu thực hiện mảng xanh tại 100% hộ gia đình ở 5 huyện ngoại thành.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan