Chi tiết tin

Ban Chính sách - Luật pháp


Ban Chính sách - Luật pháp tham mưu giúp Ban Chấp hành - Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; tham mưu hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo sự phân công của UBND Thành phố.

Trưởng Ban: Chị Trần Thị Như Phương - UV Ban Thường vụ
Phó Ban: Chị Trần Thị Bích Vân - Ủy viên BCH
Phó Ban: chị Nguyễn Thị Liên Hiệp - Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình.

Điện thoại:  39346666 - Ext 12

 + Chức năng:

  Tham mưu giúp Ban Chấp hành – Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; tham mưu hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo sự phân công của UBND thành phố.
 
+ Nhiệm vụ:

  - Phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nghiên cứu đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn pháp luật; tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại của phụ nữ theo đúng thẩm quyền, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; phụ trách Tổ trợ giúp pháp lý.

- Theo dõi thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP.

- Theo dõi hoạt động CLB Nữ Luật sư Đoàn.

- Thực hiện Đề án về tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.

- Tham mưu thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ” giai đoạn 2012 – 2017.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan