Chi tiết tin

21 ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM TRONG TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

            Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 gồm 06 chương, 21 điều quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.
          Theo đó, đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em thì bắt buộc đáp ứng yêu cầu: Khi thông tin những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc người liên quan thì phải làm mờ hoặc che mặt trẻ em và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật thì: Đối với trẻ em dưới 07 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định phát luật; Đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định pháp luật.
         Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.
Nguyệt Ánh
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan